مرور برچسب

SSC

«گینس»ترین

در شروع ترم جدید انجمن علمی دانشکده کامپیوتر (SSC) بسیار قدرتمند ظاهر شده و تقریبا به‌صورت همزمان مرحله غیرحضوری دو مسابقه را کلید زده و در هردو مسابقه نیز رکوردی برای خود ثبت کرده است. مسابقه اول، مسابقه AI Challenge  در حوزه هوش مصنوعی…