مرور برچسب

گیمین

پیش به سوی بین‌المللی شدن

گیمین کار خودش را از سال ۹۶ و در طبقه همکف سلف دانشگاه آغاز کرد؛ رویداد و مسابقه‌ای که بچه‌های انجمن علمی دانشکده صنایع راه انداخته بودند تا یک کسب‌وکار واقعی را با همه بالا و پایین‌ها و سود و ضررهایش شبیه‌سازی کنند و از این طریق یک رقابت…

این یک بازی عادی نیست

گیمین از سال ۹۶ شروع شد؛ مسابقه‌ای بین ۲۷ گروه چهار نفره در سلف دانشگاه، با پذیرایی‌های مفصل و رنگارنگ. یک سال بعد و در تابستان سال ۹۷ بچه‌های انجمن علمی دانشکده صنایع دور دوم مسابقه GameIn را برگزار کردند؛ این بار ۷۰ نفر شرکت‌کننده ولی باز…