مرور برچسب

کروم

بدون تبلیغات و مهربان با رم و باتری

در یکی از صبح‌های کرخت دوران ابتدایی قرنطینه، تصمیم گرفتم که تحولی اساسی در زندگی‌ام ایجاد کنم و روزمرگی‌ را کنار بگذارم، اما نهایتا تغییرات موردنظر، به تغییر مرورگرم پس از ۵ سال آزگار از Chrome به Firefox خلاصه شد! البته که این مسیر در…