مرور برچسب

کافه تیتیل

«حالِ خوش»ترین

اگر در طول هفته گذشته از درِ شمالی وارد دانشگاه می‌شدید، به احتمال زیاد یک وَنِ قرمزِ عجیب رو‌به‌روی سالن مرحوم جباری توجه شما را جلب می‌کرد. اگر نگاهی دقیق‌‎تر به آن می‌انداختید، متوجه می‌شدید که این ون، کافه «تیتیل» نام دارد. این کافه…