مرور برچسب

پینوشه

بزک پوپولیسم

دنی رودریک اقتصاددان اهل ترکیه و استاد مدرسه جان اف کندی در دانشگاه هاروارد است. او این مقاله را در حال‌وهوای بعد از انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا نوشته؛ جایی که ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده شد و بسیاری معتقد بودند حضور برنی سندرز به نمایندگی از…

به یاد پائولا

به یاد پائولا استادیوم، ویکتور خارا، حکومت نظامی، پینوشه، پائولا. این کلمات در کنار هم فضای غمباری می‌سازند. شاید برایتان سوال شده باشد که ربط «پائولا» به بقیه کلمات چیست؟ البته آنهایی که ساوندترک‌باز هستند این را نمی‌پرسند. منظورمان از

ورزشگاه جهنمی

دوشنبه این هفته تولد آگوستو پینوشه بود. یکی از معروف‌ترین دیکتاتورهای تاریخ. کسی که با یک کودتای خشونت‌بار سالوادور آلنده رئیس‌جمهور منتخب مردم شیلی را سرنگون کرد و خودش زمام امور کشور را به دست گرفت. پینوشه بعد از کودتا ۱۷ سال (از ۱۹۷۳ تا