مرور برچسب

پیمان معادی

مرثیه‌ای برای یک قوم

محمدحسین مهدویان در پنجمین اثر سینمایی خود باز برای چندمین بار به سراغ دهه ۶۰ رفته. او این بار یک واقعه دردناک یعنی بمباران شیمیایی سردشت را دست‌مایه کار خود قرار داده تا بازهم علاقه خود به روایت وقایع تاریخی را نشان دهد. از‌ نظر ساخت، فیلم…