مرور برچسب

پارکینگ طبقاتی شمال دانشگاه

به امید دیدار در سال بعد

بحث سر این بود که بالاخره امسال جزء قرن چهاردهم است یا پانزدهم؟ هرکس نظری داشت و بحث‌ها هم داغِ داغ؛ پانزدهمی‌ها حرف‌شان این بود که مگر می‌شود سالی که شماره‌اش با ۱۴ شروع می‌شود، کنار دیگر سال‌های قرن ۱۳‌ باشد؟ به عقیده آنها سال صفر همواره…

حق با عابران پیاده است

هم‌زمان با شروع سال تحصیلی جدید، دانشگاه قیچی افتتاحش را تیز کرده و یکی بعد از دیگری قصد دارد پروژه‌های عمرانی‌اش را افتتاح کند تا اعضای آن بتوانند نفسی تازه کنند. از جمله این پروژه‌ها پارکینگ طبقاتی شمال دانشگاه است که به دست وزیر افتتاح…