مرور برچسب

هیئت‌رئیسه

دیدار حضوری در مکانیک جدید

شنبه، ۱ خرداد به سنت سال‌های دور از کرونا، جلسه‌ای هرچند محدودشده به دلیل رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، بین ۱۴ تن از نمایندگان فعالین دانشجویی و هیئت‌رئیسه دانشگاه به مدیریت معاونت فرهنگی اجتماعی و به میزبانی اتاق شورای دانشکده جدید مکانیک…