مرور برچسب

همه‌گیری

در ستایش اقتدار

روزهای اول، تصور می‌کردیم با یک بحرانِ زودگذر طرفیم؛ یک چالش کوتاه که بعد از یکی دو ماه، بساطش را جمع می‌کند و می‌رود. حالا اما تعداد روزهای کروناییِ ما دارد به بیش از ۳۰۰ روز می‌رسد و حتی خوشبین‌ترین تحلیلگران هم، زمانی زودتر از سال آینده…

چقدر واکسن نیاز داریم؟

تصور رایج این است که برای مهار همه‌گیری کرونا همه افراد یک جامعه که به صورت بالقوه می‌توانند ناقل بیماری باشند، باید واکسینه شوند اما این گزاره درست نیست. بیاییم فرض کنیم یک جامعه با تعداد مشخصی از اعضا داریم. در ابتدا یک نفر از اعضای این…

اولین اشتباه ممکن است آخرین اشتباه باشد

کرونا یا کوید ۲۰۱۹ را اول با نام اپیدمی می‌شناختیم. طبق تعریف، به رخداد شیوع سریع بیماری عفونی به تعداد زیادی از افراد در یک جمعیت خاص در یک دوره زمانی کوتاه، معمولا دو هفته یا کمتر اپیدمی گفته می‌شود ولی مدتی که گذشت، سازمان جهانی بهداشت…