مرور برچسب

نویسنده

تیشه بر ریشه

جنگ بزرگترین دزد زمان‌ است و «تنها گناه هم دزدی است». مردمانی که جنگ را تجربه می‌کنند، جایی میان دیروز و امروز جا می‌مانند. رفتگان می‌روند و بازماندگان در خاطرات، آینده‌شان را می‌سازند. خالد حسینی در نوشتن از مصیبت جنگ بسیار ماهر است. او که…

واقعا به من خوش گذشت؛ متشکرم و خداحافظ.

مهم‌تر از آنکه رومن گاری که بود‌‌، باید پرسید که چه می‌خواست؟ در «ریشه های آسمان» نوشت: «می‌خواهم به فیل‌ها احترام بگذارند» و «می‌خواهم به خاطر فیل‌ها بمیرم». گام‌های سنگین این مخلوقات اعجاب‌انگیز، طنین آزادی و امیدی‌ست که نه تنها در…