مرور برچسب

نوبل اقتصاد

افزایش حداقل دستمزد عامل بی‌کاری نیست

نیمی از جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ سهم دیوید کار از دانشگاه برکلی رسید و کمیته نوبل کارهای تجربی او در زمینه اقتصاد کار را علت اختصاص این جایزه به او اعلام کرد. کارد همراه با آلن کروگر یکی از مشهورترین و قدیمی‌ترین مطالعات در زمینه تأثیر قانون…

افزایش حداقل دستمزد عامل بی‌کاری نیست

نیمی از جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ سهم دیوید کار از دانشگاه برکلی رسید و کمیته نوبل کارهای تجربی او در زمینه اقتصاد کار را علت اختصاص این جایزه به او اعلام کرد. کارد همراه با آلن کروگر یکی از مشهورترین و قدیمی‌ترین مطالعات در زمینه تأثیر قانون…

سوزن علیت در انبار کاه هم‌بستگی

نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ بین سه دانشگاه MIT، استنفورد و برکلی تقسیم شد؛ نیمی از جایزه به David Card (اقتصاددان کانادایی دانشگاه برکلی) به خاطر کارهای تجربی‌اش در زمینه اقتصاد کار و نیمی دیگر به طور مشترک به Joshua Angrist (اقتصاددان آمریکایی…

حراج نوبل

برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۰ یک صفت جالب دارند: رابرت ویلسون ۸۳ ساله و پاول میلگرام ۷۲ ساله استاد و شاگرد هستند. اعلام برنده‌شدن این زوج برای علاقه‌مندان به ویلسون به صورت مضاعف خوشحال‌کننده بود، چون بدین ترتیب تا به حال ویلسون و…

اقتصاددانان مهندس

احتمالا نام درس نظریه بازی‌ها را شنیده‌اید و شاید آن را در دانشکده مدیریت و اقتصاد پاس کرده باشید. در نظریه بازی‌ها، به دنبال تحلیل و پیش‌بینی موقعیت‌های استراتژیک هستیم. منظور از موقعیت استراتژیک، شرایطی‌ست که تصمیم‌های بازیگران به یکدیگر…