مرور برچسب

نشریات

نمی‌نویسم ولی هستم

آیا می‌دانستید تنها در ماه گذشته شِش نشریه جدید مجوز گرفته‌اند؟ آیا می‌دانستید این تعداد تقریبا ۱۰درصد به تعداد نشریات موجود در دانشگاه افزوده است؟ آیا می‌دانستید تنها یک فرد مشخص که پیشتر در بیش از دو نشریه دانشگاه قلم می‌زده و هم‌زمان یک…

الان وقت قلم دست گرفتن است

معاونت فرهنگی دانشگاه آخر این هفته را با کارگاه‌های متعدد و متنوع برای نشریات آباد کرده است! با توجه به عناوین کارگاه‌ها و مدرسین آنها، به نظر می‌رسد این آخر هفته موقعیتی عالی برای فعالین نشریات و همچنین علاقه‌مندان به کار نشریاتی و…