مرور برچسب

نامه نگاری

گره کور، گروه کوه است!

این متن پاسخ آقای جواد درویش، مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به سرمقاله شماره ۸۲۵ روزنامه شریف است: درجواب به سرمقاله شماره قبل روزنامه چند نکته به‌عنوان جوابیه بیان می‌گردد: اولا چیزی به اسم «دوقطبی»، آن‌گونه که از ابتدا تا انتهای…