مرور برچسب

موسیقی

هنر علیه مرگ

میکیس تئودوراکیس که در آمریکا بیشتر برای نوشتن موسیقی متن فیلم‌هایی مانند زوربای یونانی و زد شناخته می‌شود، در یونان به همان اندازه‌ که برای موسیقی‌اش شهرت دارد، با فعالیت‌های سیاسی‌اش هم شناخته می‌شود؛ از شکنجه و زندان و تبعید و مقاومت در…

بهای آزادی

متولد ۱۳۰۷ در شهر رشت است و چند وقت دیگر ۹۰ سال را پر می‌کند. بسیار خو‌ش‌رو و متواضع است. وقتی با او صحبت می‌کنید از بسیاری از ما آرمان‌خواه‌تر، پرانرژی‌تر و ذهنش فعال‌تر است. موسیقی ناموس اوست. جوری در مورد موسیقی‌اش صحبت می‌کند که انگار…

از دل به دل‌ها

همان‌گونه که فوت محمدرضا شجریان، جمعیت زیادی از اقشار مختلف جامعه را اندوهگین کرد، این دغدغه را به‌وجود آورد که چه چیز می‌تواند یک شخصیت هنری را فارغ از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی‌اش، تا این میزان محبوب کند؟ شکی نیست که موسیقی، نزدیک‌ترین…

انسانیت، هدف غایی هنر است

پنج‌شنبه، ۱۷ مهر ۹۹ نغمه غم‌انگیزی بود بر ترانه حزن‌انگیزی که از نوروز ۹۵ آغاز شده بود: شجریان دیگر نمی‌خواند. جلوی دوربین حاضر شد و گفت مهمانی ۱۵ ساله دارد که باید با او به تفاهم برسد. گاه‌به‌گاه، پس از آن نوروز، نگرانی‌ها برای حال شجریان…

من یک پیانیست نودوچندساله‌ام!

۱- قبل از اینکه برای بارِ نمی‌دانم چندم بخواهم وارد آن ساختمان مرموز شوم، مجبور بودم چند دقیقه‌ای را روی سه صندلی دسته‌دار کنار جاکفشی بنشینم. با این توصیف، شاید عده کسانی که تاکنون فهمیده‌اند از کجا سخن می‌گویم، به تعداد انگشتان یک دست هم…

تعطیلات خود را چگونه بگذرانیم/نگذرانیم؟

اگر خانه هستید اگر تعطیلات را خانه تشریف دارید، کمی تا قسمتی خوش به حالتان است. به هر حال کسی بدش نمی‌آید ۱۵، ۲۰ روزی در خانه استراحت کند و نه فکر کار باشد، نه درس و امتحان. پیشنهادهای ما برای گذراندن تعطیلات در خانه اینها هستند: ۱-سریال:…