مرور برچسب

مهندس

معمولی‌ها را دریابیم

احسان را خیلی از ماها نمی‌شناختیم، یکی از صدها و هزارها دانشجویی بود که چند سالی را در دانشگاه می‌گذراند و بعد هم دنبال سرنوشتش در بیرون دانشگاه می‌گردد، یکی از صدها و هزارهایی که از دانشگاه آنچه را دنبالش است برمی‌دارد و بیرون دانشگاه به…

بسپارش به من، من مهندسم

معروف است که در دانشگاه اگر بخواهیم چند نفر از استادان را به عنوان مهندس بشناسیم، اسم دکتر دورعلی حتما در همان ابتدای لیست است.؛ فارغ‌‏التحصیل شریف و MIT که سال‌هاست استادتمام دانشکده مکانیک است و شاگردانی را تربیت کرده که در هرجا بوده‌اند،…