مرور برچسب

مهندس مقدسیان

اینجا همه عاشق بودند

داستان ساخت و ایجاد هرجایی شنیدنی‌ست، مخصوصا اگر از همان اول هم به آن نگاه ویژه‌ای باشد. مهندس مقدسیان از کسانی‌ست که همراه دکتر مجتهدی از دبیرستان البرز به شریف آمد و کمک‌کار دکتر مجتهدی بود. خاطرات او از آن دوران بسیار شنیدنی‌ست. به اتفاق…