مرور برچسب

مهاجرت نخبگان

تنظیم ظریف

چرا مهاجرت می‌کنیم؟ سرراست‌ترین پاسخ رسیدن به وضعیت و موقعیت بهتر است؛ همان منطقی که ییلاق و قشلاق و کوچ کردن را توجیه می‌کند. موقت یا همیشگی بودن کوچ و مهاجرت چیزی جدای این منطق است. مهاجرت تحصیلی، چه برای دوران تحصیل باشد، چه پلی برای…