مرور برچسب

منطقه نوآوری شریف

حواس‌تان به مردم محله هم باشد

جناب آقای دکتر فتوحی با سلام و احترام در چند ماه گذشته، اخباری در رابطه با طرح‌های توسعه فیزیکی دانشگاه مطرح شده است که از سویی مایه خوشحالی است اما با نگرانی‌هایی نیز همراه بوده است. از همین رو تصمیم گرفتیم که این دغدغه‌ها را با جنابعالی…

از «منش»ش پیداست

از شیخ فضل‌ا... که داخل تیموری می‌پیچی، اولین ساختمانی که چشمت را می‌گیرد، جان می‌دهد برای کارهای احمدرضا کاظمی؛ از هر سوراخ سمبه‌اش یک نماد فراماسونری بیرون زده؛ از سقف هرمی شکل تا رنگ دستگیره در اتاق شماره ۱۳اش. آنجا پژوهشگاه فضایی است…