مرور برچسب

معاهده پاریس

شهر خاموش من

برق یکی از صورت‌های انرژی‌ست که به‌طور معمول ذخیره‌ناپذیر تلقی می‌شود، اگرچه ذخیره‌ساز­های برق در مقیاس‌های کوچک متداول هستند، ولی در مقیاس‌های بزرگ و به منظور ذخیره انرژی کارایی چندانی ندارند. از این رو لازم است برق موردنیاز مشترکین در هر…