مرور برچسب

مصطفی نیلی

دو سال بازداشت موقت

۲۲ فروردین ۱۳۹۹ و در بحبوحه اخبار همه‌گیری کرونا، یک خبر جامعه دانشگاه را در شوک جدیدی فرو برد؛ امیرحسین مرادی و علی یونسی، دانشجوهای ورودی ۹۷ دانشکده‌های فیزیک و مهندسی کامپیوتر شریف از سوی نیروهای امنیتی بازاشت شده بودند. خبر این دستگیری…