مرور برچسب

مشاوره

تگرگی نیست، مرگی نیست

مرکز مشاوره یکی از حساس‌ترین سازمان‌های دانشگاه است؛ چرا؟ چون با روح و روان دانشجویان سر و کار دارد و عملکرد آن در برخی پرونده‌ها می‌تواند جان یک انسان را نجات دهد یا برعکس، آخرین روزنه امید زمینی‌اش را ببندد. بارها خواسته‌ایم درباره مرکز…

چرا اورژانس اجتماعی؟

سال گذشته در روزنامه پرسشنامه‌ای را میان دختران شریفی توزیع کردیم که در آن به بررسی وضع امنیت‌شان در دانشگاه، خوابگاه و مسیر بین این دو پرداخته می‌شد. نتایج تا حدی قابل پیش‌بینی ولی ناراحت‌کننده بود. از میان حدود ۳۰۰ نفر شرکت‌کننده در این…