مرور برچسب

مسکن مهر

خانه‌ای خواهم ساخت؟

شاید حدود یک ماه پیش بود که در یکی از گروه‌های تلگرامی مربوط به دانشگاه، حول طرح مسکن مهر و اثرات جانبی آن بر اقتصاد کشور  بین دوستان بحثی درگرفت. مثل خیلی از بحث‌های این‌چنینی که کمی رنگ‌وبوی سیاسی دارند، کم‌کم دو جبهه شکل گرفت و طرفین…

بعد از برجام فاقد برنامه بودیم

«قرارمان این بودکه برای نشست امروز آن انجمن با عنوان نقد عملکرد دوزادهم شرکت کنم. مطالب لازم را تهیه کرده و ذهنم را هم سازمان داده‌بودم. لیکن، با توجه به شرایطی که با اعمال تحریم‌های تازه‌ی امریکا و اعلام کاهش برخی تعهدات ایران در برجام از…