مرور برچسب

مسابقه دانشجویی

این یک بازی عادی نیست

گیمین از سال ۹۶ شروع شد؛ مسابقه‌ای بین ۲۷ گروه چهار نفره در سلف دانشگاه، با پذیرایی‌های مفصل و رنگارنگ. یک سال بعد و در تابستان سال ۹۷ بچه‌های انجمن علمی دانشکده صنایع دور دوم مسابقه GameIn را برگزار کردند؛ این بار ۷۰ نفر شرکت‌کننده ولی باز…

جای خالی نگاه بلندمدت

انجمن‌های علمی گروه‌های دانشجویی هستند که بخش مهمی از فعالیت‌ دانشجویی در دانشگاه را در بر می‌گیرند ولی در سال‌های گذشته تعداد زیادی از آن‌ها در معادلات دانشجویی ناپدید شده‌اند و افق نگاه‌شان فاصله قابل توجهی با چشم‌انداز‌های بلندمدت دارد.…

انجمن علمی فقط جشن و رویداد نیست

چندین سال پیش برای نخستین بار شورای دبیران انجمن‌های علمی از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه تشکیل شد و جرقه‌هایی برای هم‌فکری بیشتر انجمن‌ها ایجاد شد. امسال این همفکری به اوج خود رسید، به صورتی که شاهد چندین برنامه مشترک و انتقال تجربه گسترده…