مرور برچسب

مسابقات مناظره دانشجویی

پای استدلالیان چوبین نبود

مناظره از جمله مفاهیمی‌ست که در فرهنگ ما ظلم زیادی در حقش روا شده؛ از مناظره‌های دانشجویی گرفته تا مناظره‌های ریاست‌جمهوری، چیزی که نصیب‌تان می‌شود، فریاد و شعار و شور و هیجان و زنده‌باد و مرده‌باد و مغالطه است و معمولا استدلال و منطق ترجیح…