مرور برچسب

مسئولیت اجتماعی

مسئول در قبال جامعه

چالش‌‌ها و بحران‌‌های ملی، یکی از حوزه‌های مهم نقش‌آفرینی بخش خصوصی و فعالین اقتصادی برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود است. در نخستین روزهای اسفندماه ۹۸ و هم‌زمان با همه‌گیری بیماری کرونا، و شوک ناشی از آن به نظام سلامت کشور، یک مشارکت و…

نگو، نشان بده!

نگو، نشان بده! و خیالم پرواز می‌کند به قبل از اسفند و من را داخل اتاق‌های بی‌پنجره مجتمع فناوری می‌اندازد. دوستانم را می‌بینم گرم صحبت. قهوه فوری را در لیوان‌های برچسب‌دارشان هم می‌زنند و صحبت می‌کنند. به همان «سنت ترکیبی»؛ کادربندی‌هایی به…

هم دانشگاه عوض شده و هم دانشجوها

استادان دانشگاه به جز تدریس چه نقش اجتماعی دیگر دارند؟ تربیت نیروی انسانی متخصص تنها به معنی آموزش تعداد مشخصی واحد درسی است؟ انتقال دانش تنها با همین واحدهای درسی به درستی انجام می شود؟ هدف از برپایی نظام آموزش عالی و دانشگاه چیست؟ در یک…