مرور برچسب

مردم

صدایی که شنیده نمی‌شود

آن شنبه‌ای که قرار بود در آن همه چیز به حالت عادی برگردد، هنوز نیامده، اما شنبه، ۲۲ آبان بالاخره پس از حدود دو سال، قفل سالن جابر برای برگزاری یک برنامه دانشجویی در قالب یک مناظره گشوده شد؛ این برنامه به همت واحد اندیشه بسیج دانشجویی…