مرور برچسب

ماه قمری

زیر بغل هلال

رویت هلال ماه نو یکی از تجربه‌های چالش‌برانگیز رصد آسمان است؛ رصدی که در سبک زندگی مسلمانان تأثیر عمده‌ای دارد و با تعیین آغاز و پایان ماه‌های قمری، تقویم مناسکی آنها را شکل می‌دهد. این چالش در هر ۱۲ ماه قمری خودش را نشان می‌دهد، اما غیر از…