مرور برچسب

قرنطینه

حاضرِ غایب

تجربه‌های جدید مثل هندوانه‌های دربسته‌اند، شاید بشود از روی صدایشان حدس‌هایی درباره داخل‌شان زد ولی تا بازشان نکنی، نمی‌توانی چندوچون محتوایشان را خوب بفهمی و دقیق و درست ارزیابی‌شان کنی. آموزش مجازی هم تا ترم قبل یکی از این هنداونه‌های…

علیه این روزها

ذهن انسان کارکرد فریبکارانه‌ای دارد. گذشته‌ها را پالایش می‌کند، درد و رنج‌هایش را در پستویی پنهان می‌کند و تنها یک بازنمایی شاد و شیرین از آنچه بر ما گذشته را برای‌مان پدیدار می‌کند. همان چیزی که این روزها بازارش حسابی داغ است و به آن…

کرونای خود را چگونه گذراندید؟

به نام خدا موضوع انشا :کرونای خود را چگونه گذراندید؟ ما که امسال از سال تحصیلی یک تریلر بیشتر ندیدیم، پاییز و زمستان را برای آلودگی هوا و یخبندان و دم عید را برای کرونا تعطیل شده بودیم. من امسال زیاد در خانه مانده‌ام و روی مخ مامان و بابا و…