مرور برچسب

فوت

دو مرگ در یک هفته

در هفته‌ای که گذشت، دو دانشجو زندگی را بدرود گفتند؛ یکی ورودی ۹۵ مکانیک بود و دیگری ورودی ۹۷ کامپیوتر. آنچه نصیب اذهان عمومی شد، تنها دو پیام تسلیت بود و هیچ جزئیاتی در این خصوص اعلام نشد. نتیجه این عملکرد چیزی نبوده است جز گمانه‌زنی‌های…

عزیزان از دست‎رفته

این هفته شریف داغدار بود چراکه دو عزیز از خانواده خودش را از دست داد. جمعه بود که خبر فوت آقای محمد قلندری، کارمند خوش‌مشرب و خوش‌برخورد امور اداری دانشگاه منتشر شد و همه خانواده شریف و خصوصا کارمندان و مدیرانی را که با وی ارتباط بیشتری…