مرور برچسب

فعالین دانشجویی

بعد از شش ماه، دوباره با رئیس

جلسه با صحبت‌های دکتر جلیلی، رئیس دانشگاه شروع می‌شود. جلیلی چند دقیقه‌ای درباره بازگشایی دانشگاه و وضعیت فعلی آن حرف می‌زند و به پیگیری‌هایش درباره برخی موضوعات مطرح‌شده در جلسه پیش اشاره می‌کند. در کنار جلیلی، دکتر رحیمی و دکتر همت‌یار،…

دیدار اول

دکتر فخارزاده، معاون فرهنگی و دکتر رحیمی، مدیر فرهنگی بعد از همه دانشجوها صحبت‌هایشان را به رئیس می‌گویند و مثل دانشجوها دغدغه و مطالبه و درخواست دارند؛ کمبود فضای فرهنگی، تخصیص نامناسب بودجه فرهنگی، فقدان اتوبوس برای اردوها و بازدیدهای…

دیدار حضوری در مکانیک جدید

شنبه، ۱ خرداد به سنت سال‌های دور از کرونا، جلسه‌ای هرچند محدودشده به دلیل رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، بین ۱۴ تن از نمایندگان فعالین دانشجویی و هیئت‌رئیسه دانشگاه به مدیریت معاونت فرهنگی اجتماعی و به میزبانی اتاق شورای دانشکده جدید مکانیک…