مرور برچسب

فعالیت فرهنگی

فرصتی برای بازنویسی فرهنگ

اوایل اسفند بود که کرونا آمد و ما رفتیم. حدود دو سال از آن زمان می‌گذرد و زمزمه‌های حضوری شدن دانشگاه‌ها شنیده می‌شود. هسته اصلی فعالیت‌های دانشگاهی در دو سال اخیر به‌صورت مجازی بوده و ارتباط گرفتن ورودی‌های هر دوره به کانال‌ها و گروه‌های…

فوق برنامه کم است، معاونتش کنید

فوق برنامه تربیت‌بدنی فعالیت‌های دانشجویی از همان سال‌های اول تأسیس دانشگاه سروکله‌شان در دانشگاه پیدا شد. حالا درست که دانشجوهای آن روز همه کت و شلوار می پوشیدند و جوان هجده‌ساله‌شان سیمای مرد سی‌ساله داشت، اما کت و شلوار پوشیدن چیزی نیست…

یک معاونت خوب، یک معاونت مرده نیست

معاونت آموزشی و دانشجویی در دانشگاه وظایف مشخصی دارند؛ تدوین برنامه درسی، برگزاری کلاس‌ها و امتحانات، ثبت نمره و صدور کارنامه و چیزهایی از این دست کارهایی است که از معاونت آموزشی انتظار می‌رود و مسائل مربوط به تغذیه و خوابگاه و تربیت‌بدنی و…

فرهنگ به سبک تفکیکی

فعالیت‌های فوق برنامه جزء جدایی‌ناپذیر زندگی دانشجویی است. بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها را فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه تشکیل می‌دهد. تعداد کانون‌ها و تشکل‌های فرهنگی در دانشگاه ما، قابل توجه است و با این‌که دانشجویان شریفی به درس‌خوان…