مرور برچسب

فرهنگ

تفاوت را حس کردیم

آذر ۱۳۹۵ حکم انتصاب دکتر سیدحسن حسینی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه به سمت معاونت فرهنگی صادر شد. با توجه به لغزان بودن این صندلی در چند دوره قبل، به نظر می‌رسید که فضای کاری این دوره از معاونت هم کوتاه باشد اما عملکرد معاون جدید،…

منتظر هم‌دلی، نوآوری و توسعه باشیم

متولد سال انقلاب در آبادان است اما جنگ خانواده‌اش را از جبهه جنوب به نزد قوم و خویش در شیراز می‌کوچاند تا در شهر حافظ و سعدی بزرگ شود. از پنج سالگی قرآن و شاهنامه و خواندن و نوشتن را نزد پدر می‌آموزد؛ پدری که شعر زیاد از بر بوده و عناصر…

فرسنگ‌ها فرهنگ

هفته بعد جشنواره‌ای در دانشگاه برگزار می‌شود با عنوان فرهنگ و هنر اقوام ایرانی. بقیه جهان را نمی‌دانیم ولی از قدیم خودمان برای خودمان می‌گوییم هنر نزد ما ایرانیان است و بس. از آنجا که هنر و فرهنگ ذاتا جنس‌شان به هم نزدیک است، می‌توانیم…