مرور برچسب

علوم انسانی

سردر

«دانشگاه شریف پیاده می‌شم.» راننده نگاهی بهم انداخت و گفت «چی می‌خونی؟» گفتم: «مکانیک، ولی اگه می‌خوای بپرسی صدای ماشینت ازتسمه تایمه یا». حرفمو قطع کرد وگفت: «می‌دونم. گرایشت رو بگو». گفتم کنترل. «ماشین‌لرنینگ و هوش مصنوعی بلدی دیگه؟ الان…

سرآغاز طرح‌ریزی و تحول در علوم انسانی و اجتماعی

نوروز و مراسم آن یکی از زیباترین و مستحکم‌ترین نهادهای ملی به‌جامانده از نیاکان ماست. سردی زمستان تمام می‌شود، طبیعت جان می‌گیرد، فضا نو می‌شود، زندگی جوش و خروش تازه‌ای پیدا می‌کند، خانه‌ها تمیز می‌شوند، مردمان شادی می‌کنند، دوستی‌ها قوت…

مهندس روان

این ترم اولین ترمی بود که مرکز معارف دانشگاه درس‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی را به عنوان درس اختیاری به سبد درسی‌اش اضافه کرده بود. در این یادداشت سعی دارم تجربه یک ترم خود را از کلاس روان‌شناسی برایتان بگویم. روانشناسی گروه پسران! استاد…

چتر ۳۵ هزار دلاری

هجرت معمولا تصمیم سختی است. از جایی که به فضای آن خو گرفته‌ای و عمری در آن زندگی کرده‌ای، دل می‌کنی و به جای دیگر می‌روی؛ جای دیگری که فکر می‌کنی از اول هم به آنجا تعلق داشته‌ای. هجرت البته سختی‌های خاص خود را دارد و کار هر مرد نیست. هجرت…