مرور برچسب

طوط

طوط ۸۰۰

تاریخ: ۲۷/۱۱/۱۰۰ طوطی (سال طوطی) پیوست: ندارد بسمه تعالی جناب آقای دکتر کاردرستی مدیر محترم تغییر و تحول بلندمدت به استحضار می‌رساند که وضعیت دانشگاه طوط (طرشت یونیورسیته آف طکنولوژی) مساعد نیست و چنان‌چه با همین فرمان حرکت…