مرور برچسب

صعود به دماوند

یک تجربه دست اول

صعود سراسری گروه‌کوه دانشجوی شریف به دماوند هفته گذشته انجام شد و قرار است من چیزکی درباره آن بنویسم. با همنوردان از چهار جبهه به صورت هم‌زمان صعود کردیم و پنج‌شنبه، ۱۷ مرداد روی قله بودیم. جزئیات‌اش که چگونه بود و چه کسانی درگیر بودند و…