مرور برچسب

صدرا محقق

کابوس‌های ناتمام یک سقوط

صدرا محقق، خبرنگار روزنامه شرق در گزارشی میدان سراغ اهالی محمودآباد رفته، یعنی همان‌جایی که هواپیمای اوکراینی در صبح ۱۸ دی در آنجا سقوط کرد و ایران را در شوک و غمی بزرگ فرو برد. روایت‌های شاهدان عینی از سقوط هواپیما به قلم صدرا محقق در…