مرور برچسب

شورای نگهبان

چقدر پاسخگو هستیم؟

همه ما سوگوار افرادی هستیم که در هواپیمای اوکراینی جان باختند؛ خصوصا همکلاسی‌هایمان. دو تجمع در دانشگاه انجام شد که در ابتدا با سوگواری شروع شد اما در نهایت به شعارهای تند و ساختارشکنانه رسید. اگر در مقیاسی بزرگ‌تر نگاه کنیم، تقریبا در هر…