مرور برچسب

شفافیت

در ستایش اقتدار

روزهای اول، تصور می‌کردیم با یک بحرانِ زودگذر طرفیم؛ یک چالش کوتاه که بعد از یکی دو ماه، بساطش را جمع می‌کند و می‌رود. حالا اما تعداد روزهای کروناییِ ما دارد به بیش از ۳۰۰ روز می‌رسد و حتی خوشبین‌ترین تحلیلگران هم، زمانی زودتر از سال آینده…

یک شفافیت پرسر و صدا

آخرین ساعات بهمن با یک اتفاق ویژه همراه بود؛ انتشار گزارش هزینه‌های معاونت فرهنگی در سال ۹۶ که باتوجه به توییت دکتر حسینی، خیلی‌ها انتظار آن را می‌کشیدند. آخر هفته خلوت شریفی‌ها در فضای مجازی و به‌خصوص توییتر بدون این شفافیت بی‌سابقه قطعا…

خالی‌تر از آنیم که شفاف نباشیم

وقتی به چیزی نگاه کنید و بتوانید به راحتی پشت آن را ببینید، به آن چیز شفاف می‌گویند. از این تعریف پُر واضح و مبرهن است که چرا ما چیزهای شفاف را دوست داریم. مثلا خورشید در این سوز سگ‌کُش پشتش به ما است و ما با یک نگاه می‌توانیم پشتش را…

آش نخورده و دهن سوخته

نامه وارده جواد استقامت، دبیر کانون فرهنگی خوابگاه شهید احمدی روشن درباره گزارش هزینه‌کرد ۹۶ معاونت فرهنگی دانشگاه: بعد از هفته ها چشم انتظاری برای تحقق وعده معاونت فرهنگی مبنی بر اعلان بودجه تخصیص شده به گروه های فرهنگی دیروز این وعده محقق…