مرور برچسب

شعار

طنین مشت‌های گره شده

هنگامی که سخن از «شعار» به میان می‌آید، ایدئولوژی، آگاهی و تفکر یک گروه مطرح می‌شود. شاید اینگونه به نظر رسد که شعارها خودانگیخته‌اند و جمعی به صورت خودجوش آن‌ها را به زبان می‌آورند اما اگر بخواهیم این موضوع را کمی موشکافانه مورد بررسی قرار…

تخیل؛ پناهگاه آخر

هیچ امیدی برایت باقی مانده؟ فکر می‌کنی چه می‌شود؟ آیا هیچ راهی پیش روی‌مان هست؟ این پرسش‌هایی‌ست که این روزها خیلی‌هایمان از یکدیگر می‌پرسیم؛ و هیچ جوابی نیست. در چشم‌های یکدیگر به دنبال بارقه امیدی می‌گردیم؛ و نیست. حالا که تازه کمی از…