مرور برچسب

شریف نوبل

شاعر اسطوره‌ها

وبینار بررسی نوبل ادبیات با محوریت لوییز گلیک، برنده جایزه امسال، سوم آبان از طرف کانون شعر و ادب و با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار شد. مهمان این جلسه، دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق، اسطوره‌شناس از دانشگاه شهید بهشتی بود که…

از اینشتین تا گز و گنتزل

«بخشی از کشش انسان به علم، به عاشق شدن انسان برمی‌گردد: اینکه انسان عاشق یک چیزی بشود، دنبال آن برود، به آسمان نگاه کند، بعد دوباره بیاید از روی کتاب درباره‌اش بخواند و شب هم آن را در خواب ببیند. هر وقت انسان عاشق یک مسئله شد، بعد دنبال…