مرور برچسب

شریفی

شریفی‌ها درباره‌ فیلم‌های جشنواره چه گفتند؟

هرسال هنگام جشنواره فیلم فجر، مردم بهانه‌ای برای صحبت درباره سینما پیدا می‌کنند. اگر شما هم مثل من جشنواره را دنبال می‌کردید و در صف‌های طولانی سینماها می‌ایستادید، قطعا نظرهای کارشناسی فراوانی راجع ‌به جشنواره و سینمای کشور می‌شنیدید. در…