مرور برچسب

شب عشق

که امشب شب عشقه

اخیرا و در تازه‌ترین تهاجم فرهنگ متخاصم غرب، شبی تحت عنوان شب عشق (ولنتاینز دی) در میان جوانان این مرز و بوم رواج یافته؛ شبی که افراد به سه دسته پیروز «روزمون مبارک عشقم»، شکست‌خورده «من بدبخت و تنهام» و خود را به پیروزی زده «کی گفته…