مرور برچسب

شبکه اجتماعی مبتنی بر صوت

تنها صداست که می‌ماند

شاید هیچ‌چیز مثل گفت‌وگوی کلاب‌هاوسی و نسبتا شلوغ دیشب ظریف و بازتاب حرف‌هایش در رسانه‌ها نمی‌توانست به این سرعت شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر صوت را سر زبان‌ها بیندازد، به‌طوری که شاید محبوبیت روزافزون پادکست‌ها را بتوان در آینده‌ای نزدیک برای…