مرور برچسب

سیف فرغانی

با مشت آهنگین خود گوش فلک را پاره کن

قدیم‌ترها که اینترنت نبود و رادیو و تلویزیون و روزنامه هم نبود، رسانه‌ها بیشتر جنبه‌ی هنری داشتند. شعر یکی از پدیده‌های عجیب در تاریخ است. پدیده‌ای که در طی قرن‌ها بزرگ‌ترین رسانه، حداقل در میان پارسی زبان‌ها بوده. شعر چون گفتنی و شنیدنی…