مرور برچسب

سیاست‌گذاری

هم سیاست‌گذار مسئول است، هم اقتصاددان

موضوع آخرین بخش گفت‌وگوی روزنامه با دکتر مدنی‌زاده و دکتر وصال نقش اقتصاددان‌ها در سیاست‌های اقتصادی و وضع فعلی اقتصاد بود. مدنی‌زاده و وصال ابتدا بین حوزه اقتصاد و حوزه سیاست‌گذاری تفکیک قائل شدند و ضمن قبول مسئولیت اقتصاددان در توجیه…

از یاریگران تا سازمان ملل

من فرزانه مردوخ روحانی هستم، رشته کارشناسی‌ام مهندسی شیمی بود و مثل خیلی از بچه‌های دانشگاه، میانه‌های دوران کارشناسی به این فکر افتادم که دیگر مهندس بودن آرزوی زندگی من نیست و باید برای رسیدن به اهداف زندگی‌ام تغییر رشته بدهم. به رشته‌های…

سرعت همه را کم کن

سرعت‌گیرها در خیابان کارکرد مشخصی دارند. سرعت را کم می‌کنند تا احتمال خطر پایین بیاید. سرعت‌گیر در جایی نصب می‌شود که شما باید خودتان سرعت‌تان را کمتر کنید یا احتیاط بیشتری داشته باشید، اما شهرداری یا پلیس فکر می‌کند شما این کار را…

جامه‌های سرخ

افسران ارتش فرانسه از قدیم رسم داشتند دستکش سفید و شلوار قرمز بپوشند. سال ۱۹۱۲ پیشنهاد شد با توجه به افزایش برد تفنگ‌های جدید و نیاز سربازان به استتار، شلوار قرمز و دستکش سفید کنار گذاشته شود. غوغایی به‌پاخاست که حیثیت قشون و کیان مملکت در…