مرور برچسب

سندرز

احیای دوباره چپ

چند سال اخیر، صدای چرخش به چپ دوباره در کشورهای غربی بلند شده است. پس از بحران مالی ۲۰۰۹، جنبش اشغال وال‌استریت شکل گرفت و پس از آن در پنج سال اخیر، برنی سندرز و جرمی کوربین در بریتانیا توانستند سیاست‌های دو حزب دموکرات و کارگر را مقداری…

چه کسی آقای رئیس‌جمهور می‌شود؟

تا پیش از جنگ جهانی دوم، اهمیت ریاست‌جمهوری آمریکا در حد بقیه‌ی مقام‌های سیاست‌مداران دنیا بود. گرچه در میان روسای جمهور اول آمریکا، اسامی افرادی همچون واشنگتن، مدیسون یا جفرسون وجود دارد که در شکل‌گیری اندیشه دموکراسی سنگ‌های اولیه را…

سه‌شنبه بزرگ سندرز، بایدن و بلومبرگ

فردا که می‌شود سه‌شنبه سه مارچ، در فرایند انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا به سه‌شنبه بزرگ (Super Tuesday) معروف است و تکلیف نامزد حزب دموکرات را تا حد خوبی قرار است تعیین کند ولی چرا به این روز سه‌شنبه بزرگ می‌گویند؟ انتخابات ریاست‌جمهوری…