مرور برچسب

سعید ملکان

این حس خوب وطن‌پرستی

خلأ روایت اتفاقات معاصر ایران سال‌هاست که به شدت در سینمای ایران حس می‌شود؛ در این دریای اتفاقات عجیب و غریبی که کشور در آن غرق شده، سینمای ایران هیچ‌گاه آنطور که باید به این اتفاقات نپرداخته است. هرچند این روند از سال گذشته و با ساخت…