مرور برچسب

سردار سلیمانی

عادت نمی‌کنیم

«این لیست برروز رسانی می‌شود» ... تا ظهر روز سقوط هواپیمای ۷۵۲، سایت دانشگاه ۱۲ نفر از اعضای خانواده شریف را به عنوان سرنشینان و جان‌باختگان این سانحه هوایی معرفی کرده است اما این عبارت دردآور، چون نمکی بر زخم می‌‌گوید ماجرا به همین‌جا ختم…