مرور برچسب

ستاد کل نیروهای مسلح

چرا ناراحتیم و خشمگین؟

در توضیح اینکه چرا ناراحتیم: جمعی از عزیزترین فرزندان این سرزمین جان خود را در یک فاجعه هوایی از دست دادند، نبود هریک از آن‌ها کافی بود تا ما را در غم و اندوه فرو ببرد. و چرا خشمگین: ۱- آیا دوستان نشسته در ستاد کل نیروهای مسلح، هوافضای سپاه…