مرور برچسب

سامانه آموزش

یک پروژه دانشجویی بیست‌ساله

خیلی اتفاقی در روزنامه متوجه شدیم که سامانه آموزش دانشگاه را اواخر دهه هفتاد چند دانشجوی کارشناسی از صفر توسعه داده‌اند و یکی از آنها، دکتر علیرضا زارعی، استاد فعلی دانشکده علوم ریاضی‌ست. زارعی سال ۷۵ به عنوان دانشجوی کارشناسی دانشکده…

باغچه خودت هم هست

دکتر یحیی تابش، استاد بازنشسته دانشکده علوم ریاضی را بیشتر با المپیادها و مسابقات ریاضی و کامپیوتر می‌شناسند. تابش بین سال‌های ۷۳ تا ۷۷ رئیس دانشکده علوم ریاضی شریف بوده و بعد از آن هم تا سال ۸۹ معاونت مرکز محاسبات دانشگاه را بر عهده داشته…